Biopsija kolposkopije

https://duo-oli.eu Vivese Senso Duo OilVivese Senso Duo Oil - Učinkovita rešitev za izpadanje las, naredite svojo pričesko bujno in lepo!

Kolposkop je blagovna znamka optiène naprave, uporabljene med kolposkopskim pregledom, ki je sestavljena iz opazovanja povr¹ine materniènega vratu, spodnjega dela njenega kanala in vagine ter vulve. Na ¾alost je kolposkopija v zadnjem stoletju precej podcenjevala in obravnavana kot neprijeten in te¾aven preizkus, vendar ne pristranski. Danes pa lahko opazimo korenito spremembo stali¹èa glede kolposkopske preiskave, katere pomen se je poveèal zaradi mo¾nosti razvoja brez primere pri ovrednotenju patologije materniènega vratu.Kolposkopija je omogoèila takoj¹njo identifikacijo ginekolo¹kih anomalij in sprejemanje pravilnih odloèitev glede zdravljenja. Kolposkopija omogoèa identifikacijo predkliniènih oblik raka materniènega vratu, medtem ko raziskave na tej stopnji pomenijo popolno ozdravitev raka. Zdaj, ko je bilo reèeno, profesionalni kolposkop ne daje le pasivnega opazovanja, ampak tudi diagnoze materniènega vratu za domnevne neoplastiène spremembe. Kolposkopska preiskava omogoèa natanèno prepoznavanje resnosti erozije in ocenjevanje oziroma obravnavanje ¾enske, ki je dejansko ¹kodljiva za ¾ensko zdravje.Zdravnik specialist, ki uporablja kolposkop, lahko pripravi tudi vulvoskop, tj. Vizualni pregled zunanjih spolnih organov. Sodobna metoda, uporabljena v kolposkopih, je praktièno odpravila problem neugodja pri bolnikih, pri katerih je bila opravljena kolposkopija. Sofisticirana elektronika, ki se uporablja v teh optiènih napravah in odjemniki toka, ki omogoèajo natanèno veèplastno gibanje, so kolposkopsko ¹tudijo naredili gladko in moèno, kar odpravlja vse prej¹nje neprijetnosti. Poleg tega veèina teh kolposkopov, ki so opremljeni z digitalnimi fotoaparati, omogoèajo spreminjanje poteka ¹tudija ali digitalno arhiviranje na elektronskih medijih.