Cena sira

Vabimo vas in gostite z veliko elegantnih jedi. Na ¾alost smo ponavadi trdo delamo in posku¹amo drug drugega premostiti, da bi pripravili na¹e drage jedi v sodobnem trenutku. Ka¾e pa, da so najpogostej¹e re¹itve najpogostej¹e. Zato je vredno razmisliti, da bi za goste pripravili desko za sir.

https://actipot24.eu/si/

Izbor sirovDa imamo samo tak¹no prilo¾nost, je vredno slu¾iti sir iz bogatih mleènih metod: kravje, ovèje in kozje mleko. Obstaja zanimivo zdravilo in jih ureja po regijah. Zaposlenim omogoèa, da spoznajo jedi iz krajev, kjer pogosto niso. Za¾eleno je, da se teoretièno pripravijo in obogatijo prijetno degustacijo z zgodovino vsakega serviranega sira. Najpomembnej¹a stvar pa je ohraniti red okusov. Na tabli moramo loèiti visoke in blage sire. Zato jih je treba vzpostaviti s skrbjo za ustrezno ureditev.ureditevServiramo v centru, zaèen¹i z najbli¾jim (najbolje ga je napisati ob 12. uri in postopoma doseèi vi¹je in vi¹je. Zahvaljujoè temu bodo poljski zaposleni obèutili prefinjene razlike v slogu in vonju posameznih izdelkov.estetikaNa dodatno desko lahko dodamo sire, ki jih bomo kupili v skupinah trgovin, ki ponujajo jedilni pribor. Lahko jo uporabimo tudi do zadnjega moènega stojala ali lesene plo¹èe, ki ima in ¾eli ¾iveti, je namenjeno za to delo. Nekateri siri, zlasti tisti, ki dose¾ejo, so navedeni v spodnjih delih. Drugi se lahko uporabljajo v glavnikih. Rezalniki za sir sira bodo tukaj dragi, kar nam bo omogoèilo, da sir razre¾emo na lahke in popolne rezine.PripomoèkiPoleg sira, moramo na¹im gostom slu¾iti ustrezne aditive. Tako lahko ¾ivijo ore¹èki, oljke, brusnice, d¾em iz rowanov, rozine in suhe marelice. Vsi dodatki so dobri za dajanje v zasebnih skledah, èe se niso spremenili s sirom, ki ga stre¾ejo. V zasebni ko¹ari vam postre¾emo beli kruh (po mo¾nosti hrustljavi baget ali krekerje.Dobro vinoV sirno desko bi morali slu¾iti sir in dobro vino. Najbolj naraven postopek bo izbira vina iz iste regije kot sir, ki ga uporabljamo.