Lase kot seno

Moja neèakinja zelo ljubi igranje s svojimi lasmi, lahko jo ¾e veè dni kaplja¹ in si oèesa¹ lase. Tako je vpletena, da èe si ¾eli, da bi ta stvar izgledala èudovito, lahko sestavi eno pletenico ¹estkrat, vsakiè ko nanese lasne pripomoèke na lase ali vstavi sponke za lase. ®eli si veliko ¹olskih nastopov in jih ustvariti. Njena nova vloga Princess Jokes je bila prav tako zabavna in rad bi imel popolno frizuro in obleko. Na zaèetku mi je mama vtaknila dvanajst kite s pritrjenimi trakovi. Kasneje je ta èudovita enajstletnica rekla ne, ne in spet ne. Pravzaprav bom pogledal v kodre ... in se je zaèelo. Pol ure jih obrnemo. Izgledala je lepo kot pomembna princesa. In ko se to zgodi z razvajenimi dekleti, se je zelo hitro spremenila. Brez dodajanja sedanjosti je od zaèetka priprave za izvedbo minilo ¾e manj kot dve uri. Neprièakovano ... popolnoma spremenila idejo, in v svojem govoru je zvenel malo veè "nieeee, oèitno ne ¾elim, ne spomnim se nièesar v princesi, kaj daleè njena slu¾kinja". Spra¹evala se je za novo frizuro, zlo¾ene lase pri izdelavi polnjene koke. Seveda, kot je ¾e povedala, imamo spretnost, da obenem naredimo lase. Njena mati, na isti strani, sem bila iz razliènih in v dvajsetih trenutkih vsi.