Obveznost vodenja evidenc evidenc delovnega casa

Vsak podjetnik je v bistvu veljavnega računovodskega akta namenjen vodenju evidence premoženja družbe. Takšna registracija je registracija osnovnih sredstev.

Osnovna sredstva tega imena so: zemljišče, pravica do trajnega uživanja zemljišča, hiše in objekti, stroji, prevozna sredstva, oprema in tuji pripomočki, katerih vrednost v obdobju njihovega nakupa presega tri tisoč petsto prijetnih in želi delati v skupni lasti ali v lasti davčnega zavezanca ali podjetja. Obveznost vpisa sredstva v register osnovnih sredstev poteka v mesecu nakupa.

Evidence osnovnih sredstev lahko živijo v knjigi, ki je kupljena na delovnih mestih, na tiskanih pogodbah z zdravimi računalniškimi stolpci, na ročno izdelanih pogodbah z vlečnimi tabelami ali v zvezkih brez ustreznih tabel, vendar morajo vpisi šteti vse podatke, potrebne za registracijo. Pogoj je izpolniti dokument, ki ga uporablja podjetje.

Osnovna sredstva se evidentirajo na podlagi dokumentov, ki vodijo do začetne vrednosti vnesenih sredstev. Tabela za registracijo osnovnih sredstev mora biti: zaporedna številka, datum nakupa in sprostitev v uporabo, podatki, ki potrjujejo nakup, opis osnovnega sredstva, simbol razvrstitve osnovnih sredstev, začetna cena, amortizacijska stopnja (odvisno od števila let uporabe, znesek amortizacije, posodobljen začetno vrednost, znesek odpisov amortizacije in datum prenehanja skupaj z napako pri dokončanju. Če je ukrep prodan, vnesite datum prodaje, če je osnovno sredstvo uničeno, priložite poročilo o likvidaciji. Spomnimo se sedanjega zakona, mora podjetje sprejeti vse dokumente, ki potrjujejo pridobitev osnovnih sredstev.