Odpylacz mini 2 s 15

Pri doloèanju nakupa industrijskih zbiralnikov prahu je treba vedeti, da obstaja veè vrst tak¹nih zbiralnikov prahu. Prva vrsta gospodarskih zbirateljev prahu je naselitvena komora. Obstajajo enaki zbiralniki prahu. Delci prahu, ki vstopajo v stanovanje takega zbiralnika prahu, pod vplivom gravitacije, padejo na dno zbiralnika prahu, preèi¹èeni plin, ki je la¾ji, se prosto sprosti iz vrha takega zbiralnika prahu. Pomembna znaèilnost tovrstnih zbiralnikov prahu je mo¾nost prahu iz vroèega prahu.

Druga vrsta industrijskih zbiralnikov prahu so inercijski kolektorji. Navajajo, da so tak¹ne jedi priljubljene v okvirju in vsebujejo veliko poenostavljene konstrukcije. Vendar se je treba zavedati, da njihova uèinkovitost ni velika. Tako v te¾jih proizvodnih prodajalnah ne delujejo.Zbiralci filtrov so drugaèni. Filtrski zbiralniki prahu pri zadnji metodi delujejo tako, da se kontaminirani plin izvaja s primernimi materiali. V dana¹njem slogu je onesna¾enje na tkanini in preèi¹èeni plin teèe naprej. Ti zbiralci prahu so zelo uèinkoviti. Zato se zbirajo v ¹ir¹ih proizvodnih trgovinah.Vredno je razmisliti o tem, da je industrijsko pridobivanje prahu dragoceno v vsaki delavnici, kjer je prikazano nekaj onesna¾evanja zraka. Vedno je vredno poskrbeti za to, da so tak¹ni gospodarski zbiralniki prahu izjemno moèni, zato moramo va¹ zbiralec prahu prilagoditi okusu dela, ki ga opravite doma. Oglejmo si dobre parametre tak¹nih zbiralnikov prahu, da bi lahko konèno odloèili, kako daleè se moramo odloèiti. Vrste zbiralnikov prahu najprej delimo z uèinkovitostjo èi¹èenja. Zato bodo ti zbiralci prahu, ki so nekoliko pomembnej¹i, veliko bolj funkcionalni. Pomembno je nad podjetjem industrijskih zbiralcev prahu. To je vredno prevzeti iz dokazanih podjetij, ki imajo dobra mnenja. V sedanjem nastopu zagotovo ne bomo uspeli na industrijskem zbiralcu prahu, ki smo ga kupili.