Pobarvane lase z dna

Moja neèakinja je zelo ¾eljna igranja s svojimi lasmi, lahko jo po nekaj dneh kapljate in jo pre¾ete. Hkrati pa je resnièno vpletena, da èe potrebuje celoto, da izgleda popolno, lahko ¹estkrat izbolj¹a eno pletenico, jih obleèe ali jih stisne. Najraje igra v ¹oli in se za njih ukvarja. Njena nova vloga kraljice Joker pa je izvirna in zahteva popolno prièesko in obleko. Na zaèetku je moja mama imela par kite s pritrjenimi loki. Kasneje je ta enajstletnik rekel ne, ne, in ne enkrat. Veliko bom èakal na urejene lase ... in zaèelo se je. Pol ure upravljanja in njihovo modeliranje. Izgledala je lepo kot princesa. Toda ko je hodila z razvajenimi dekleti, se je zelo hitro spremenila. To ne pomeni, da je od zaèetka uèenja minilo veè kot dve uri. Neprièakovano ... popolnoma spremenila koncept, in v njenem jeziku nekaj stvari je ¹lo tako "nieeee, ne maram, ne spomnim se nièesar na poti princese, ki je njena podrejena". Izumila je novo prièesko, zlo¾ene lase v obraz ohlapne koke. Ker, kot je ¾e povedala, imamo zdaj spretnost, da obleèemo njene lase, in zadnjiè, ko smo to naredili, je ¹lo ¹e posebej dobro. Njena mama na eni strani je bila na drugi strani pripravljena v nekaj trenutkih.

Perle Bleue Visage Care Moisturise

Oglejte si ponudbo lasnic