Polarizacijski in polarizacijski mikroskop

Hallu MotionHallu Motion Učinkovit način, kako se znebiti haluksa brez operacije

Vsaka mlada oseba, ki je konèala osnovno ¹olo, zna narediti mikroskop. Zelo zabavno je pogledalo priprave, ki so se jasno ustavile pod to pametno napravo. Velika kolièina barv in radovednosti, ki gledajo na dokaz belih krvnih celic v naravi, je naredila vsako lekcijo z mikroskopom bolj zanimivo.

Vendar pa strokovnjaki ne bodo zadovoljni samo zato, ker se slika poveèuje. Potrebujejo pravilno in moèno poveèavo, zadostno moè ¾arnice za osvetlitev pripravka in veliko novih elementov, ki jih neuravnavana oseba lahko zmotno izbere. Na primer, znanstvenik bo bolj zanimiv za elektronski mikroskop zaradi slednjega, da lahko sliko poveèa do veè milijonov krat. Toda za domaèe namene, namesto da ga ne kupimo, ker je potrebno veliko stanovanj, je tudi zadnja veèinoma draga oprema. Prihaja oprema, ki temelji na pravilno urejenih leèah ali optiènem mikroskopu. Daje ves prihranek prostora, medtem ko je ¹e posebej priljubljen po ceni. Poleg teh dveh vrst je veliko bolj zapletena oprema. Pridobimo lahko akustiène mikroskope, ki uporabljajo akustiène in holografske valove, ki uporabljajo zelo ¹iroko globino moèi in moène 3D slike. In ko smo se hitro vrnili v domaèi namen tak¹nih organizacij, ga ne potrebujemo. Zakaj? Ali bo oseba, ki prideluje zelenjavo v svojem vrtu poleg doma, uporabljala kombinacijo? Najdra¾ji mikroskopi niso obièajen uporabnik na svetu. Zelo moèan odmerek tak¹nega pohi¹tva je po nepotrebnem kupljen doma, na primer, da se otrok nekaj èasa zabava. Po nekaj mesecih pa ga postavimo v omaro ali klet, kjer se odmakne od prahu. Zato moramo pri izbiri optimalnega mikroskopa za nas skrbno razmisliti, kaj i¹èemo, da ne bomo ob¾alovali porabljenega denarja.