Poljska kuhinja 1957

Revitalum Mind Plus

Na¹a kuhinja ne gre na najla¾je in zato zaradi velikega ¹tevila mesa, ki ga najdemo v njej. Na nek naèin so bistvo dobre, poljske, domaèe kuhinje.

Priprava organov ni ena izmed najbolj priljubljenih nalog. Seveda, vsakdo je pri¹el do mesa ¾olèa ali trdo. V kateri koli kuhinji mora biti predmet, ki nas bo za¹èitil pred kulinariènimi mishaps mesa - drobilnik na telo. Ponavadi se prilega na ducate majhnih rezil, ki so name¹èeni drug ob drugem. Ta pripomoèek zagotavlja majhno punkcijo mesa, brez drobljenja kit. Idealno za celotno vrsto zrezkov ali zrezkov. Rezila, opremljena z mlinom za meso, morajo biti izdelana iz nerjavnega materiala - ne zaradi trajnosti izdelka, temveè tudi zaradi higiene in funkcionalnosti. Vse ostalo ohi¹je stalno povzroèa umetno telo. Meso, ki je bilo prebodeno z drobilnikom, v notranjosti ohranja naravne sokove, kar vodi do tega, da tudi po peèenju dobimo soèno, mehko meso. Sam proces toplotne obdelave je enakomerno in veliko hitrej¹i. Podobno se èas mariniranja bistveno skraj¹a.

Lahko reèemo tudi, da so zaèimbe, s katerimi smo posipali meso, padle v njegove globine, kar bo prispevalo k neprimerljivemu okusu mesa. Drobilnik mesa je lepa alternativa klasiènemu pestilu. Postopek priprave mesa ni samo uèinkovitej¹i, temveè tudi bolj tih. Za uporabnike stavb je veliko prihrankov energije. Drobilnica, majhnost je ¹e posebej uèinkovita, prav tako je zelo ¾eljna, da jo opere pod vroèo vodo, èeprav je ne moremo vstaviti v pomivalni stroj. Na tej toèki je vredno seznaniti se s servisnim nasvetom. Roèno pranje se pona¹a s previdnostjo - rezila nas z lahkoto re¾ejo! Drobilnik telesa je neloèljiv spremljevalec mnogih profesionalnih kuharjev, pa tudi domaèih ljudi, ki vedo, da bo ta linijska oblika pripravila obèutljivo in moèno meso.