Preizkus noseenosti je narobe

®enske, ki i¹èejo otroka, in tiste, ki se bojijo noseènosti, poleg tega, da opravijo test noseènosti, posku¹ajo v sebi najti simptome, ki jih bodo zagotovili, ali pa bodo izkljuèili strahove (ali upanje, da jih pokrijejo. Kateri so ti simptomi? Kdaj jih lahko najdete? Pomemben in hkrati najbolj znaèilen simptom noseènosti je nedvomno pomanjkanje èasa. Vendar pa ne gre, zakaj je treba stres - zamude pri menstruaciji, celo veèdnevne, pripisati ¹tevilnim dejavnikom, vkljuèno s stresom in prikraj¹anostjo. Po drugi strani pa redna menstruacija ne prepreèuje zanositve. To izvira, da noseènice menstruirajo do tri mesece po oploditvi. Predpostavimo, da posku¹amo dobiti potomce, ni stanja, vendar je test na noseènost, ki veselo ka¾e na dve èrti. Kako visoko?

Nekateri matere imajo v prvem tednu oploditve simptome noseènosti. Ponavadi pa se pojavijo po enem mesecu. Njihova najveèja resnost je na koncu prvega trimeseèja ali pribli¾no 10. tedna in se vrnejo v 20 mestih Tu je seznam simptomov, ki jih lahko (vendar ne potrebujete! Prièakujete v prvih tednih noseènosti:

https://h-ocream.eu/si/HondroCream - Celovito skupno terapijo za obnovitev telesne pripravljenosti!

Prijetno in boleèe prsi. V telesu noseènice se pribli¾uje veliko hormonskim spremembam, ki jih imamo v naèrtu priprave za prihodnost, ne le, da otroka nosimo pomembno v procesu teh 9 mesecev, ampak tudi za naslednjo vzgojo. Zato se zaradi raztezanja mleènih ¾lez prsi lahko poveèajo, bradavice pa moènej¹e in temnej¹e.Slabost in bruhanje. To je verjetno najbolj privlaèen in raz¹irjen simptom noseènosti. Najbolj jih dra¾ijo v zgodnjih jutranjih urah, morda celo nekaj ur. Obièajno se ¾enske, ki so noseèe, prito¾ujejo nad tem (vendar pa obstajajo odstopanja od zneska - moj bratranec je bil pred kratkim pomemben enkrat v veselje in me ¹teje, ne enkrat se je muèil. Zdravniki niso 100-odstotno preprièani, zaradi èesar je jutranji simptom slabosti. Vendar so opazili, da je njihova intenzivnost veliko veèja pri ¾enskah, ki so v stalnem strahu in stresu.Sprememba apetita. Seveda ni nihèe tuje takim simptomom, kot je poveèan apetit ali popolna sprememba okusa. Dejstvo, da se odloèimo, je sposobno jesti vse, kar se zgodi na lastno zmo¾nost do hladilnika, in dejstvo, da nenadoma zelo okusno razkrije me¹anico sleda s kislimi kumaricami in Nutella, povzroèajo hormonske spremembe v na¹em sistemu.

Vendar, kot sem navedel v prej¹njih delih vnosa, se lahko pojavijo vsi simptomi noseènosti. Ni hkrati reèeno, da se bodo pojavili vsi opisani simptomi. Obstajajo ljudje, ki imajo veliko nev¹eènosti, povezane z zgodnjo noseènostjo, vendar se pogosto pojavijo (in pogosto tudi konec, ko se noseènost skoraj popolnoma tolerira. Zato ne presojajte slik in serij, ki nas opozarjajo, da gnojenje pomeni stalno bruhanje, podnebne spremembe in omedlevica od pomembnega dne oploditve. Vse ¾enske imajo blagoslovljeno stanje na povsem drugaèen, drugaèen naèin.