Rezalnik v erni barvi

Bizerba gsp-v ni niè drugega kot roèni rezalnik za gravitacijo, ki je bil okra¹en s sodobno funkcionalnostjo. Kot edino ime navaja, je podan v prvi lestvici za rezanje hladnega mesa in sira. Na voljo je enodelna zaporna plo¹èa.

Ta plo¹èa ima tudi drena¾ni kanal in dvignjen rob mize. Zaradi tega v blagajno ne kapljajo tekoèine, èistost in èas v ozadju dela pa se hranita skupaj z vsebino zdravja in varnosti. ©èetko lahko brez te¾av odpravite v pomivalnem stroju. Ta rezalnik vam bo omogoèil, da v ¹tevilnih kolièinah kosite ne le ¾e omenjene sire in meso, temveè tudi meso. Dvignjene noge omogoèajo enostavno èi¹èenje povr¹in pod rezalnikom. Natanèno rezanje je zagotovljeno z ustreznim gumbom za nastavitev debeline. Obravnava mo¾nost rezanja kosov velikosti 0 do 3 milimetre. Premer no¾a je 330 milimetrov. Potrebno napajanje je 230 V. Zahtevana globina mize je 70 centimetrov od stene.Rezalnik bizerba gsp-v je najbolj dostopen za uporabo, kot tudi za profilakso in èi¹èenje. Obravnavani tip rezalnikov se bo uspe¹no uporabljal v strogih in srednje velikih gospodarskih obratih, trgovinah z ¾ivili in mesu ter v gastronomiji. Predstavlja veliko manj¹e povpra¹evanje po elektrièni energiji kot drugi rezalniki, ki so vidni na trgu. V naèinu pripravljenosti ne porablja energije, ohi¹je pa je izdelano iz eloksiranega aluminija.Rezalnik je sodobna naprava. Ima gladko povr¹ino brez vogalov, brez vogalov. To je praktièno neunièljivo. Komponente rezalnika so zelo enostavne za demonta¾o. Sam rezalnik ima visoko varnost in udobje pri delu.