Skrb za mo ke dlake

Moj bratranec je zelo potreben za lase, lahko jo pogladite in si oèistite lase. Hkrati pa je resnièno vpletena, da, èe potrebujem vse, da izgledam èudovito, lahko petkrat postavim eno pletenico, nanj ves èas pritrdim pripomoèke za lase ali pa jo obre¾em. Najbolj ljubi ¹olske predstave in nastopa zanje. Njena najnovej¹a vloga Princess Scent je prav tako izvirna in je potrebovala popolno prièesko in obleko. Na zaèetku bi moja mama plela svoje majhne pletenice s trakovi v njih. Potem je to lepo dekle reklo ne, ne in spet ne. Izgledala bom lep¹e v upravljanih laseh ... in zaèelo se je. 45 minut snemanja med vo¾njo. Izgledala je èudovito kot prava princesa. In ko je s princesami, se je zelo hitro spremenila. Ne ocenjujem z zadnjim, da je bilo pribli¾no dve uri od zaèetka skladbe. Nenadoma ... popolnoma spremenila vizijo, in v njenem slogu je zvenelo malo podobno "nieeee, mi ni v¹eè, saj se ne spomnim princese, ki je njena podrejena". Spra¹evala se je za novo prièesko, njeni lasje pa so se zavedali, da je poln koka. Ker, kot je nastala ¾e prej, imamo zdaj prehod pri tem, da so ji lase konèali, zadnji pa je ¹el popolnoma gladko. Njena mama, na eni strani, iz naslednjega, in v nekaj trenutkih je bila sposobna.

Priporoèam bubu-shranjevalne sponke za lase