Svetilka yemao

Svetilke so majhne naprave, ki omogoèajo delo na polo¾ajih z omejeno svetlobo. Njihovo izvajanje je zelo ¹iroko, z mnenji o ¹e precej naprednih tehniènih re¹itvah. Obstajajo destinacije in kraji, kjer je priporoèljiva uporaba teh virov svetlobe, njihova struktura pa je zelo uporabna.

Material, kot je antistatièen, elastièen material, omogoèa njegovo trajno uporabo, gumijasti pokrov objektiva pa ga po¹koduje. Ohi¹je, ki je enostaven za uporabo, skupaj s stikalom, ki vam omogoèa, da ga objame¹ in zapre celo v delovnih rokavicah, gre na doloèeno izbiro svetlobnega ¾arka.

Uporaba baterije je uèinkovita in prijetna re¹itev, zlasti na podroèjih, kjer je za njeno uporabo potrebna znana in nadaljnja akcija. Te svetilke so opremljene z drugimi kazalniki porabe energije, zelo dragocene, predvsem pri dejavnostih v te¾kih pogojih. Zaradi uporabe LED ¾arnic se predvideva odlièna zmogljivost in moè te posode.

Svetilka Atex je dobavljena tudi v èelni kategoriji. Zagotavljajo ustvarjalnost pod doloèenimi pogoji, njena tesnost pa omogoèa, da se uporablja pri potopitvi na sam meter. Ta svetilka opravlja to v telesu z dvema nivojema razsvetljave. Ta vir svetlobe, zahvaljujoè uporabi fleksibilnega traku, omogoèa, da ga nosite neposredno na glavo, ko in na za¹èitno èelado.

Najnovej¹e tehniène re¹itve, ki se uporabljajo pri izvedbi teh virov svetlobe, omogoèajo ¹iroko paleto del, ki jih je mogoèe opraviti z njihovo pomoèjo. Proizvajalci tak¹ne opreme posku¹ajo zagotoviti, da so vsi potrebni certifikati, ki dajejo temu izdelku vse.